Kolektiv autorů

Hlavní autor a pořadatel: Jakub Miletín
Recenzenti: Václav Báča, David Kachlík
Autoři webových stránek: Kristýna Vymětalová, Tomáš Herma
Autorky odborného textu: Alexandra Gregušová, Zuzana Marvanová, Karolína Michková, Kristýna Vymětalová
Autorky ilustrací: Aneta Fridrichovská, Erika Horváthová
Grafik skript: Radoslav Šonský
Autoři fotografií: Eva Panková, Tomáš Herma
Autor videí: Jakub Štefela

Studenti podílející se na přípravě použitých preparátů: Miriama Göböová, Linda Hodačová, Anna Hušková, Eliška Kaňková, Martina Nemčoková, Anna-Marie Rappová, Tomáš Herma, Martin Jedlinský, Marek Riegger, Patrik Štěpánek, Tomáš Zumer

Všem, kteří na projektu pracovali, patří velké díky.

O projektu

Projekt Topografie těla se skládá z výukových skript a multimediálních výukových materiálů a byl podpořen granty IPUK č. 236061 a 236062.

Veškerý obsah skript i webových stránek je dílem uvedeného kolektivu autorů a nesmí být dále kopírován, rozmnožován ani jinak šířen bez jejich písemného souhlasu. Všichni autoři byli v době vzniku skript pracovníky nebo studenty 3.LF UK v Praze, použitý materiál náleží Ústavu Anatomie 3.LF UK. Těla použitá pro pitvu a demonstraci pochází výhradně z Ústavu Anatomie 3.LF a byla poskytnuta dobrovolně na základě dárcovské smlouvy v souladu s platným zákonem o pohřebnictví.

Autoři věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené odpovídaly aktuálnímu stavu znalostí v době přípravy díla. I když byly tyto informace pečlivě kontrolovány, nelze s naprostou jistotou zaručit jejich úplnou bezchybnost. Z těchto důvodů se vylučují jakékoliv nároky na úhradu přímých či nepřímých škod.

Web © Kristýna Vymětalová, Jakub Miletín, Ústav Anatomie 3.LF UK v Praze, 2014
Ilustrace © Aneta Fridrichovská, Erika Horváthová, Jakub Miletín, Ústav Anatomie 3.LF UK v Praze, 2014
Fotografie © Eva Panková, Tomáš Herma, Ústav Anatomie 3.LF UK v Praze, 2014
Videa © Jakub Štefela, Alena Doubková, Jakub Miletín, Ústav Anatomie 3.LF UK v Praze, 2014